white-logo
_____-12

לאחר שנה מוצלחת, הגילדה חוזרת משופרת ומשודרגת לשנה שנייה.
זו ההזדמנות שלך לקחת חלק בתוכנית שנבנתה במיוחד עבורך

הגילדה למקצועות הפרילאנס 
​קהילה מצפאית מקצועית של עצמאיות ועצמאים שלומדים ומתפתחים יחד

WhatsApp Ima...